Dla Sklepów Detalicznych

DataMobile w sklepach detalicznych

DataMobile w sklepach detalicznych jako rozwiązanie wyświetlające bieżącą oraz archiwalną sprzedaż. Aplikacja wyświetla również obroty dniowe, godzinowe i w podziale na grupy towarowe. Przejrzystość danych w postaci wykresów dostarcza kierownikom i właścicielom kontrolę nad sprzedawanym asortymentem. System można zastosować w każdej branży retail którą chcemy kontrolować z poziomu telefonu. W sieciach detalicznych appka zbiera dane ze wszystkich sklepów dzięki czemu zarząd ma szybki dostęp do danych bez otrzymywania gigantycznych raportów xls wysyłanych przez swoich kierowników.